Handelsbetingelser

Generelt om våre handelsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra www.muskelproff.no til forbrukere.  Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for salget.  Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.muskelproff.no er bare tilgjengelig på norsk.  Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer.  Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av kjøspbetingelsene som gjelder for din bestilling.

For å kunne handle på www.muskelproff.no må du ha fylt 18 år, eller ha tillatelse fra en foresatt.

Forbrukersalg er blant annet regulert i forbrukersalgsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsoven og kredittsalgsloven.  Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved salg.  Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks eller lignende.

2. Juridiske parter

Selger er: Konseptess NUF, Postboks 86, 2021 Skedsmokorset, registrert i Brønnøysund-registeret med foretaksnummer 813 187 272MVA, telefon: 64 80 99 00, e-post: kundeservice@muskelproff.no, og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det etterfølgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

3. Bestilling- og avtaleprosessen

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin).  Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.  Du har likevel rett til å gå fra salget i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.  Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg.  Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.  Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til.  Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.  Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig.  Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil eller teknisk feil i tekst, priser og bilder kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markesføring eller på annen måte.  Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.  Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.  Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.  Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

5. Priser

Alle priser er oppgitt i NOK, inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr.  Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

6. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom, bank-, kredittkort, faktura/delbetaling.  Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling.  Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen.  Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.  Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse.

Faktura utstedes av DIBS, med mulighet for delbetaling. Velg faktura ved betaling, og se vilkårene for delbetaling på utstedt faktura. Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 350,- for å dekke våre utlegg.

7. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Om ikke annet er opplyst vil varene sendes innen 2 virkedager.  Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.  Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.  Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, eller heve avtalen.

8. Undersøkelse av produktene

Kjøper skal umiddelbart ved levering undersøke varene for feil eller mangler.  Hvis kjøper vil påberope seg en mangel, skal kjøper straks etter at mangelen er eller burde vært oppdaget, gi selger skriftlig beskjed om dette samt om hva feilen eller mangelen gjelder.  Hvis kjøper ikke reklamerer som angitt kan ikke kjøper senere gjøre mangelen gjeldende.  Etter selgers valg vil mangler ved de solgte varer bli reparert eller omlevert for selgers regning innen rimelig tid.  Skjer ikke dette er kjøper berettiget til å heve avtalen eller kreve avslag i kjøpesummen.  Har kjøper ikke innen 2 uker etter leveringsdato påberopt seg mangelen overfor selger, kan kjøper ikke senere gjøre mangelen gjeldende.

9. Reklamasjonsrett

Melding om feil produkt må skje innen rimelig tid etter at du som kunde har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Reklamasjonsretten for et produkt utløper under alle omstendigheter etter to år.

Reklamasjonsretten omfatter ikke:

  • Ytre emballasje når innhold er uskadet
  • Produkter gått ut på dato etter mottak

For din reklamasjonsrett som kunde hos muskelproff.no gjelder forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002. Loven gjelder alle varekjøp du gjør som privatperson etter 1. juli 2002.  Er ikke varen i samsvar med det dere avtalte eller det du kan kreve ifølge loven, har varen en mangel.  Det betyr at du kan kreve at selgeren omleverer, retter feilen, gir prisavslag, hever kjøpet og/eller gir erstatning.  Enhver feil ved en vare er ikke en mangel etter forbrukerkjøpsloven.  Feil man må regne med som følge av slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormal bruk er ikke en mangel.

Alle reklamasjoner må sendes til kundeservice@muskelproff.no for godkjenning før innsending.

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp.  Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenster.  Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir osss melding om dette (angrefrist).  Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.  For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den. Før du sender tilbake varen, må du ta kontakt med kundeservice@muskelproff.no. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss.  Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.  Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.  Produktet sendes tilbake til oss, i originalemballasje, sammen med angrerettsskjema.  Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angrerett gjelder ikke:
– Varer med brutt forsegling
– Varer som raskt kan forverres eller bli gamle (kosttilskudd, helsekost og matvarer)

Er varen ikke i tilsvarende ny stand, dvs. uten bruksmerker, vil ikke angreretten godtas. Et administrasjonsgebyr på 350,- og returfrakt vil da bli belastet deg. Forsikre deg derfor om at din vare oppfyller kravene for angreretten.

Ikke send returer som postoppkrav.  Varer som returneres mot postoppkrav utløses ikke.

11. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg og sende nyhetsbrev.  I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, gjøres dette bare når du har samtykket til det.  Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.  Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.  Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • Du har samtykket i utleveringen
  • Når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg.
  • I lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via epost til  kundeservice@muskelproff.no.

12. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

13. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.  Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor.  Alle tvister skal løses etter norsk rett.  Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.